Print

Committee:

 • President – Mike Dodd
 • Vice President (Juniors) – Peter Benten
 • Vice President (Womens) – Maddi Lyon
 • Vice President (Mens) – Aaron Wilson
 • Vice President (Facilities) – Glen Weeks
 • Club Secretary – Stuart Tyrrell
 • Finance Officer – Chris McLean
 • Public Officer – Stuart Tyrrell
 • Canteen Coordinator – Turkan Benten
 • Grounds Keeper – Peter Webster
 • Health & Safety Coordinator – Tom Dijkmans-Hadley
 • Coaching Coordinator – John Sereno
 • Manager Coordinator – Dallas McConnell
 • Referee Coordinator – Stu Bell
 • Match day Official – â€‹Scott Cabban

Vacant Roles: 
 • Match Day Officials 
 • Registrar (Miniroos)
 • Registrar (Graded)
 • Registrar (Womens)
 • Registrar (Mens)
 • Member Protection Information Officer 
 • Retail Coordinator
 • Social Media Coordinator
 • Grading Coordinator
 • Results Officer
 • Gear Steward
 • Events Coordinator